OBS: jakie są zagrożenia dla osób, które nie uczestniczą w terapii?

Istnieje wiele długoterminowych konsekwencji spowodowanych przez osoby cierpiące na OBS , zespół obturacyjnego bezdechu sennego , dlatego bardzo ważne jest, aby został on zdiagnozowany na czas i poddany terapii. W rzeczywistości, chociaż ta patologia jest bardzo rozpowszechniona, często nie jest prawidłowo diagnozowana i leczona. Bezdech senny nie jest rozpoznawany zasadniczo z dwóch powodów: chrapanie, spowodowane niedrożnością dróg oddechowych, jest nadal zjawiskiem niedocenianym nawet przez lekarzy i istnieje niewiele struktur, które umożliwiają rozpoznanie tego zaburzenia snu. 

Uszkodzenie mózgu 

Bezdech senny bez leczenia może ostatecznie spowodować deficyt neuro-poznawczy, wpływający na strukturę mózgu. Na szczęście, według włoskich badań opublikowanych w Sleep, koordynowanych przez profesora Luigi Ferini Strambi, neurologa i szefa Centrum Medycyny Snu w szpitalu San Raffaele Turro, uszkodzenia te są odwracalne, jeśli bezdech jest prawidłowo leczony za pomocą terapii CPAP. Badania z 2009 roku, przeprowadzone przez tę samą grupę uczonych, w rzeczywistości wykazały, że osoby cierpiące na bezdech senny, wykonując czynności wymagające pamięci i uwagi, aktywują większą liczbę obszarów mózgu niż osoby nienaruszone, wywierając nadmierny wysiłek. mózg. 

Zagrożenie dla serca i nie tylko

Zaniedbany OSAS zwiększa również ryzyko sercowe: podczas bezdechów serce zwalnia i gwałtownie przyspiesza po wznowieniu oddychania, zmniejszając poziom tlenu we krwi (niedotlenienie). Ogólnie rzecz biorąc, osoby cierpiące na OSAS są bardziej narażone na rozwój chorób sercowo-naczyniowych, takich jak udary, arytmie, wysokie ciśnienie krwi, zawał serca i niewydolność serca.

Oprócz ryzyka uszkodzenia serca i mózgu osoby z bezdechem sennym narażone są również na możliwość rozwoju insulinooporności. Wreszcie, nie należy zapominać, że bezdech senny może również wpływać na relacje społeczne, powodując senność w ciągu dnia, wahania nastroju i depresję. 

Czym jest badanie poligraficzne?

Badanie poligraficzne, w dużym skrócie, jest uproszczonym badaniem polisomnograficznym, bez odczytu EEG. Ogólnie poligrafia mierzy następujące pięć zmiennych:

  • Nasycenie tlenem: za pomocą pulsoksymetru (czujnik znajdujący się w pulsującym łóżku, zwykle na palcu), sprawdza zmiany w natlenieniu krwi podczas epizodów bezdechu. .
  • Tętno: kontrolujemy, jak bardzo zmienia się tętno podczas bezdechu pacjenta.
  • Przepływ powietrza: poprzez urządzenie, które umieszczamy w nosie, kontrolujemy, czy powietrze przepływa, czy nie, wykrywając w ten sposób również epizody bezdechu.
  • Ruchy klatki piersiowej i brzucha: za pomocą pasów lub taśm, umieszczonych na klatce piersiowej i / lub brzuchu. Przechwytywanie ruchów oddechowych pacjenta.
  • Chrapanie: sprawdzamy, czy pacjent chrapie, czy nie, aby interpretować zdarzenia oddechowe.