Technika FOT

(Technika Wymuszonych Oscylacji, Forced Oscillation Technique - w skrócie zwana  FOT)

Co to jest FOT?

FOT to Technika Wymuszonej Oscylacji, wykorzystująca przepływ powietrza przez przewód powietrzny aparatu CPAP, oraz jego (czyli powietrza) ciśnienie do pomiaru zmieniającego się oporu dróg oddechowych. Czyli za pomocą FOT jesteśmy w stanie ocenić obturację  (inaczej zwane zwężeniem) górnych dróg oddechowych.

Dzięki technice FOT aparaty CPAP (zarówno stałociśnieniowe, jak również automatyczne) bardzo dokładnie wykrywają oraz, co jest bardzo istotne, potrafią zróżnicować zdarzenia oddechowe. Pojawiające się zdarzenia oddechowe są  elementem składowym choroby jaką jest obturacyjny bezdech senny. Wszystkie z nich wpływają na pogorszenie jakości snu, czyli powodują iż się nie wysypiamy. 

Do zdarzeń oddechowych zaliczamy:

 • centralny bezdech senny

 • obturacyjny bezdech senny

 • spłycenia oddychania

 • ograniczenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe 

 • RERA (można powiedzieć, że jest to pewna odmiana bezdechu sennego)

 • inne nieprawidłowości związane z oddychaniem podczas snu

 

Ich eliminacja  jest niezwykle istotna w celu prawidłowego leczenia obturacyjnego bezdechu sennego przez pacjentów korzystających z aparatów CPAP. 

W jaki sposób działa technika FOT?

W przypadku pojawienia się przerwy w oddychaniu (czyli bezdechu) aparat CPAP generuje niewielkie oscylacje ciśnienia w przewodzie powietrznym, które następnie są analizowane przez, wbudowany w pamięć wewnętrzną, algorytm aparatu.  W momencie kiedy występuje niewielka zmiana ciśnienia wewnątrz przewodu powietrznego aparatu i jednocześnie ma miejsce wzrost przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wtedy mamy do czynienia z bezdechem sennym o charakterze centralnym. Kiedy natomiast występuje duża zmiana ciśnienia i jednocześnie nie jest generowany przepływ powietrza przez drogi oddechowe, to wtedy urządzenia firmy Loewenstein wykorzystywane do leczenia bezdechu wiedzą, że mają do czynienia z bezdechem sennym o charakterze obturacyjnym.

Ważnym aspektem terapii jest to, aby aparat CPAP nie powodował pogorszenia struktury snu - leczenie nie może być cięższe od choroby. Dlatego podczas terapii zmiany ciśnienia generowane przez FOT nie mogą być odczuwalne. Gdyby oscylacje ciśnienia były zbyt duże - mogłoby to doprowadzić do wybudzenia chorego, w efekcie czego leczenie byłoby nieskuteczne. Aparaty Loewenstein oczywiście spełniają wymogi dotyczące właściwego leczenia. Firma Loewenstein (poprzednio istniała na rynku jako Weinmann) jako producent sprzętu medycznego, produkuje urządzenia służące do utrzymania drożności dróg oddechowych i dzięki temu umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie płuc, od wielu lat. Pozwoliło jej to na analizę leczenia bezdechu sennego u wielu pacjentów w różnych krajach na świecie. Wyciągane na tej podstawie wnioski pozwalają na stosowanie rozwiązań, które optymalne dobierają zmiany ciśnienia FOT, tak, aby umożliwić komfort snu.

Reasumując - wieloletnie doświadczenie przekłada się na to, iż aparat CPAP podczas stosowania FOT nie powoduje dyskomfortu pacjenta i nie wpływa na jakość wdechu, jak i wydechu oraz nie zaburza wentylacji płuc.

Za pomocą FOT aparaty CPAP i APAP firmy Loewenstein analizują parametry krzywej oddechowej (oddechu) z częstością 100 Hz i rozróżniają wszystkie najważniejsze zdarzenia oddechowe. Pamiętajmy, że prawidłowa wentylacja płuc, to przede wszystkim pochodna właściwego oddychania. Aparat CPAP firmy Loewenstein robi to za pomocą analizy poniższych parametrów:

 • Minutowa pojemność oddechowa (RMV) - obliczana jest wartość z ostatnich 12 minut oddychania oraz analizowany jest  przepływ szczytowy (peek flow)

 • Ograniczenie przepływu (Flow limitation) - wykrywane jest wtedy, gdy następuje obniżenie przepływu o co najmniej 25 % względem przepływu szczytowego, dodatkowo przepływ powinien mieć specyficzny kształt

 • Spłycenie oddychania (Hypopnoe) - to nic innego jak obniżenie przepływu szczytowego o co najmniej 40%

 • Wybudzenia spowodowane wzmożonym wysiłkiem oddechowym (RERA) określane jest jako 5 wdechów, z ograniczeniem przepływu (flow limitation) + wybudzenie (arousal) definiowane jako zwiększenie objętości oddechowej

 • Chrapanie (Snoring) - drgania wykrywane przez urządzenia CPAP, o częstości 70 Hz i rejestrowane w czasie wdechu.

 

Jeżeli powyższe zdarzenia nie mają w FOT, sygnałów, które mogłyby wskazywać na to, że wentylacja ma charakter obturacyjny, to wtedy aparat u pacjenta wykrywa zdarzenie o charakterze bezdechu centralnego. W przeciwnym razie urządzenie wykrywa bezdech obturacyjny.

Reasumując - zwiększenie, bądź zmniejszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych oraz zmiany ciśnienia umożliwia rozróżnienie bezdechu centralnego od obturacyjnego, a co za tym idzie powoduje właściwe wspomaganie oddechu pacjenta.

Pamiętajmy, że ciśnienie lecznicze stosowane poprzez maski (zarówno wspomaganie wdechu, jak i odciążenie wydechu) jest dobierane właściwie, gdy funkcja FOT działa prawidłowo.