Wskaźnik snu głębokiego (DSI)

Zacznijmy do początku - aby dobrze się wyspać podczas leczenia bezdechu sennego, należy przywrócić prawidłową strukturę snu która u osób cierpiących na OBS jest poważnie zaburzona. Oznacza to ni mniej, ni więcej - że aparat CPAP musi doprowadzić do tego, aby śpiący uzyskał stadium snu głębokiego (czyli N3, inaczej zwane snem wolnofalowym). Czyli - nie opieramy się tylko na zmniejszeniu wskaźnika AHS (link), ale zwracamy uwagę na jakość snu  i przywrócenie odpowiedniej długości czasu snu głębokiego.

Większośc aparatów CPAP podaje tylko wskżnik AHI podczas leczenia za ich pomocą. Pamiętajmy - nie jest to wystarczający parametr, często się dzieje tak, że AHI jest prawidłowe, natomiast sen regeneracyjny nie jest przywrócony i pacjent nie odczuwa korzyści z leczenia. Wobec tego - aparat CPAP musi również umożliwiać ocenę tego jak pacjent śpi, aby zapewnić wartość dodaną leczenia.

DSI, czyli wskaźnik snu głębokiego - to unikatowe rozwiązanie w aparatach (zarówno stałociśnieniowch jak również aparatach automatycznych) firmy Loewenstein, pozwalające na wykrywanie przez aparat CPAP stadium snu głębokiego w trakcie trwania leczenia bezdechu sennego i umożliwia jego stałą kontrolę

Aparaty CPAP (urządzenia zarówno stałociśnieniowe jak również automatyczne) firmy Loewenstein jako jedyne na rynku dzięki DSI pozwalają stwierdzić podczas ich codziennego stosowania, czy cel leczenia, jakim jest prawidłowy sen regeneracyjny, został osiągnięty. Wskaźnik snu głębokiego jest zatem istotnym parametrem służącym do oceny jakości snu.

Jakie praktyczne zastosowanie ma DSI dla pacjenta?

Jak już pisaliśmy - przywrócenie właściwej długości snu wolnofalowego (regeneracyjnego) jest jednym z głównych celów leczenia bezdechu sennego.

Istotnym jest fakt, że rzeczywisty czas trwania snu głębokiego różni się u każdej osoby, zależy od płci oraz wieku.

Znajomość DSI pozwala na ocenę skuteczności leczenia u pacjenta z OBS.

W przypadku utrzymującej się senności, mimo zmniejszenia AHI, lekarz może podjąć decyzję o dostosowaniu leczenia za pomocą CPAP - tak, aby uzyskać prawidłowy DSI - czyi przywrócić sen regeneracyjny.

Jak wyznaczony jest DSI?

Wskaźnik głębokiego snu (DSI) w aparatach CPAP firmy Loewenstein jest wyznaczany przez algorytm o nazwie prismaRECOVER:

  • algorytm oblicza w sposób ciągły stabilność oddychania na podstawie zmienności minutowej objętości oddechowej RMV (respiratory minute volume)

  • stadium snu głębokiego wyznaczane jest na podstawie regularności oddychania - czyli RMV musi być podoba (algorytm zakłada bardzo niewielką zmienność) w każdej minucie oddychania. Stabilna RMV bardzo dobrze koreluje ze stadium snu głębokiego (N3) - zostało to dowiedzione w licznych publikacjach naukowych

  • co ważne i niezwykle istotne z punktu widzenia klinicznego (czy dobra pacjenta) - algorytm prismaRECOVER został poddany walidacji w zakresie zgodności z PSG (polisomnografią, która jako jedyne badanie pozwala na bardzo dokładną ocenę struktury snu). Korelacja pomiędzy PSG a prismaRECOVERY jest zdumiewająco wysoka. Oznacza to, że aparaty CPAP firmy Loewenstein pozwalają na bardzo dokładne wykrywanie stadium snu głębokiego.

 

Przywrócenie właściwej długości snu wolnofalowego (regeneracyjnego) jest jednym z głównych celów leczenia zaburzeń snu. Co więcej rzeczywisty czas trwania głębokiego snu różni się u każdej osoby i zależy od płci oraz wieku. Wskaźnik snu głębokiego w aparatach CPAP i APAP jest zatem kolejnym istotnym parametrem do oceny jakości snu.

Wskaźnik głębokiego snu (DSI) w aparatach CPAP i APAP firmy Loewenstein jest wyznaczany przez algorytm o nazwie prismaRECOVER:

  • Algorytm oblicza w sposób ciągły stabilność oddychania na podstawie zmienności Minutowej pojemności oddechowej RMV 

  • Wyznacza stadium snu głębokiego na podstawie regularności oddychania

  • Algorytm został poddany walidacji w zakresie zgodności z PSG która wykazała dobrą korelację

 

Aparaty firmy Loewenstein są pierwszymi aparatami CPAP z wbudowanym monitorowaniem snu głębokiego w postaci wskaźnika DSI. Monitorowanie snu głębokiego  ma na celu wywołanie interwencji mających kluczowe znaczenie w przywróceniu prawidłowych parametrów snu, a tym samym w zmniejszeniu tzw. senności resztkowej.