Dofinansowanie NFZ na zakup aparatu CPAP

Czy aparaty CPAP są refundowane przez NFZ?

Tak, aparaty CPAP (zwane przez NFZ „aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego”, występujące pod kodem P.102) są refundowane przez NFZ.

NFZ refunduje 90% ceny limitu, czyli niezależnie od rodzaju zakupionego urządzenia, NFZ przyznaje stałą kwotę dofinansowania w wysokości 1890 PLN. W niektórych przypadkach NFZ refunduje kwotę 2100 PLN (m. in. Inwalidzi wojenni, dzieci)


Jak otrzymać zlecenie zaopatrzenia w aparat CPAP?

Zlecenie zaopatrzenia w aparat CPAP wystawia lekarz – specjalista: chorób płuc lub chorób wewnętrznych, neurolog lub laryngolog.

Zlecenie na aparat CPAP możesz otrzymać w ramach teleporady i zrealizować je bez konieczności potwierdzania zlecenia w NFZ.

Uprawnienia do zakupu aparatu CPAP mogą być potwierdzone w systemie elektronicznym przez lekarza lub inną osobę uprawnioną, która zlecenie wystawia (w przychodni, w szpitalu).

Ty otrzymujesz tylko numer zlecenia. To wystarczy, by od razu udać się do naszego sklepu medycznego. Istotnym jest, że zakup aparatu CPAP może odbyć się tylko w punkcie stacjonarnym

Elektroniczny sposób potwierdzania zleceń również umożliwia wystawienie i potwierdzenie niezależnie od miejsca zamieszkania.


Jaki jest okres ważności zlecenia na zaopatrzenie w aparat CPAP?

Zlecenia na ważne są przez 12 miesięcy od dnia wypisania  i w tym czasie powinny być zrealizowane.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe wzory zleceń na zaopatrzenie.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawione w 2020 r. na starych drukach będzie można realizować tylko do 31 grudnia 2021 r.


Gdzie kupić aparat CPAP?

Nie obowiązuje rejonizacja, to Ty decydujesz, gdzie zrobisz zakupy

Wybierz aparat CPAP w naszym sklepie i kup z refunacją NFZ

Wizyta u lekarza rodzinnego

 

Skierowanie na badanie w kierunku bezdechu sennego

Wykonanie badania specjalistycznego

Polisomnografia lub poligrafia. W laboratorium snu wraz z procedurą miareczkowania (ustalania skutecznego ciśnienia leczniczego apratu CPAP)

Badanie może być wykonane zarówno w szpitalu publicznym, jak również w gabinecie prywatnym

Wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (zestaw CPAP)

Do wystawiania zleceń na zestaw CPAP uprawnieni są:

  • specjaliści chorób wewnętrznych
  • specjaliści otolaryngolodzy 
  • specjaliści neurolodzy 
  • specjaliści chorób płuc

Zakup zestawu CPAP w sklepie medycznym

Refundacja zestawu CPAP (składającego się z aparatu CPAP, przewodu powietrznego oraz maski nosowej, bądź ustno - nosowej) przysługuje wszystkim osobom ubezpieczonym, u których zdiagnozowano bezdech sennyO wskazaniach do rozpoczęcia leczenia decyduje lekarz. Refundacją objęte są osoby, które w okresie ostatnich 5 lat nie zakupiły refundowanego zestawu CPAP, czyli co 5 lat osobie uprawnionej przysługuje nowa refundacja.
 
Aby uzyskać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) należy udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który skieruje na specjalistyczne badanie w kierunku bezdechu sennego (poligrafia lub polisomnografia)
 
Badanie wykonywane jest w laboratorium snu (zwykle towarzyszy mu procedura miareczkowania czyli ustalenia skutecznego ciśnienia leczniczego aparatu CPAP).  
Badanie może być wykonane zarówno w podmiocie publicznym, jak również w gabinecie prywatnym - nie wypływa to na uprawnienia refundacyjne
 
Pobyt w w laboratorium snu trwa zwykle od 1 do 3 dni, często możliwe jest też wykonanie badania w trybie ambulatoryjnym (bez pobytu w szpitalu) - z  reguły dzieje się tak w gabinecie prywatnym.
 
Po badaniu, uprawniony lekarz wystawia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (zestaw CPAP). 
 
Do wystawiania zleceń na zestaw CPAP uprawnieni są:
  • specjaliści chorób płuc,
  • specjaliści chorób wewnętrznych,
  • specjaliści otolaryngolodzy,
  • specjaliści neurolodzy.
 
Kolejnym krokiem jest wizyta we właściwym - ze względu na miejsce zamieszkania - oddziale NFZ i potwierdzenie uprawnień refundacyjnych.
 
Z potwierdzonym zleceniem pacjent udaje się do podmiotu realizującego zlecenie, czyli sklepu medycznego posiadającego podpisaną umowę z NFZ.
 
VitalAire posiada taką umowę od kilkunastu lat.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

 

Strona do poprawnego działania potrzebuje wykorzystywać pliki cookies. Zaakceptuj je, by w móc w pełni korzystać z funkcjonalności naszego sklepu.